Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Ναυτικού Ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Η Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19/05/2022.Λήψη αρχείου