Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Πέμπτη 28-05-2020 έως και την Πέμπτη 04-06-2020 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Παρασκευή 29-05-2020 έως και την Παρασκευή 05-06-2020 και από ώρα 08:00 έως 16:00 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.
Σας γνωρίζεται επίσης ότι, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος τροποποίηση της παραγράφου 2.α΄ του ΚΕΦ.V «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» της ανωτέρω προκήρυξης διαγωνισμού, μόνο ως προς την αναφερόμενη σε αυτή ημερομηνία, συγκεκριμένα η εκ παραδρομής αναγραφείσα ημερομηνία «…12/07/2020 ημέρα Παρασκευή…» αντικαθίσταται από την ορθή «…12/06/2020 ημέρα Παρασκευή…».
Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών των ΔΙ.Π.Υ.Ν. που αναφέρονται στο παράρτημα Δ΄ της προκήρυξης.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Ανακοίνωση για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών του Λιμενικού ΣώματοςΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Για όλους τους τελειόφοιτους και τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές της Γ’ τάξης, καθώς και οι υπόλοιποι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 να φέρουν μέχρι την Τετάρτη 27/05/2020 στο Σχολείο τρεις (3) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη προσέλευσης μαθητών λόγω COVID-19

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1765/τ.Β΄/8-5-2020 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 52840/ΓΔ4/08-05-2020 Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση απουσιών μαθητών /τριών διδακτικού έτους 2019-2020» που αφορά τις απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, και δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι/ες, εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, που θα αναγράφει τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση.

Σε περίπτωση που κάποιος κηδεμόνας μαθητή/τριας μας επιθυμεί να κάνει χρήση της παραπάνω Υ.Α. παρακαλείται να αποστείλει την Υπευθυνη δήλωση συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη με φαξ ή email στο σχολείο ή να προσέλθει ο ίδιος στο σχολείο να την υπογράψει.

Προσέλευση Μαθητών

Η προσέλευση των μαθητών από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα γίνεται ως εξής:Λήψη αρχείου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων παραμένει το ίδιο.