Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις

 » Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών του Λιμενικού Σώματος

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου

Λήψη

 » Διαβάστε περισσότερα

Για όλους τους τελειόφοιτους και τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές της Γ’ τάξης, καθώς και οι υπόλοιποι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 να φέρουν μέχρι την Τετάρτη 27/05/2020 στο Σχολείο τρεις (3) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη προσέλευσης μαθητών λόγω COVID-19

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1765/τ.Β΄/8-5-2020 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 52840/ΓΔ4/08-05-2020 Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση απουσιών μαθητών /τριών διδακτικού έτους 2019-2020» που αφορά τις απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, και δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας

 » Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση Μαθητών

Η προσέλευση των μαθητών από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα γίνεται ως εξής:

Λήψη αρχείου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων παραμένει το ίδιο.