Ανακοίνωση για τους μαθητές της Γ’ ΓΕΛ

Σας γνωρίζουμε ότι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου μπορούν να έρχονται για συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου σε υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής του Σχολείου, στις παρακάτω ημέρες:

  • Πέμπτη 05-07-2018
  • Δευτέρα 09-07-2018
  • Δευτέρα 16-07-2018

και από  09:00  έως  12:30.

Στις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες μπορούν ακόμη να απευθύνονται στο σχολείο για τον κωδικό πρόσβασης και για τυχόν λάθος καταχώρηση στο μηχανογραφικό δελτίο.

Από το γραφείο ΓΕ.Λ. ΤΗΝΟΥ

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου

Από τις 22 Ιουνίου 2018 και μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν ή να επανεκδίδουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα.
– Επίσης, από τις 22 Ιουνίου 2018 οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο.
– Μετά την έκδοση των γραπτών βαθμολογιών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιούν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Επισημαίνεται ότι υποψήφιος, που έχει δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας από τις 22 Ιουνίου και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων με την κατηγορία 90% και δεν συμμετείχε σε κανένα γραπτώς εξεταζόμενο Πανελλαδικώς μάθημα, μεταφέρεται στην κατηγορία του 10%. Κατά συνέπεια, στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτήσει νέο κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά νέο μηχανογραφικό δελτίο με τη νέα του κατηγορία.

Οι υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Τήνου μπορούν να προσέρχονται στο Σχολείο καθημερινά από 9.00 έως 13.00.

Οριστικοποίηση εγγραφής για το σχ. έτος 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του ΓΕΛ Τήνου μπορούν να προσέρχονται για την οριστικοποίηση εγγραφής για το σχολικό έτος 2018-2019 από την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 από  τις 09:00  έως τις 13:00 έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της προεγγραφής.

Όσον αφορά τους μαθητές που θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη χρειάζονται επιπλέον:

  • Ταυτότητα ή διαβατήριο Κηδεμόνα
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο Μαθητή/τριας (για αλλοδαπούς: Επίσημο έγγραφο από την πρεσβεία μεταφρασμένο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ με τα πλήρη στοιχεία του/της Μαθητή/τριας (Όνομα, Επώνυμο, όνομα Πατέρα, όνομα Μητέρας, Γένος Μητέρας, ημερομηνία Γέννησης)  και άδεια παραμονής)
  • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ για όσους μαθητές θα μετακινούνται με ΚΤΕΛ.

Από το γραφείο ΓΕ.Λ. ΤΗΝΟΥ

Μαθήτριά μας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο!

 

Την ευκαιρία να γνωρίσει το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο είχε η Δήμητρα Αλβανού, μαθήτρια της Β΄ τάξης  του Γενικού Λυκείου Τήνου,  στις  3 Μαΐου 2018,  ανάμεσα στους  24 μαθητές Λυκείων από το Νότιο Αιγαίο. Οι 24 μαθητές πέτυχαν στο γραπτό διαγωνισμό του προγράμματος «Euroscola» και με την παρουσία τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασαν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση.

Απολυτήρια 2018

Σας γνωρίζουμε ότι τα απολυτήρια  των μαθητών της Γ΄  Τάξης του ΓΕΛ Τήνου θα δίνονται  από   Πέμπτη  21 Ιουνίου 2018 και ώρες 09:00 έως 13:30.

Από το γραφείο ΓΕ.Λ. ΤΗΝΟΥ

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης

Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προβλέπεται από το νόμο, όσοι επιθυμούν να κάνουν αναθεώρηση του γραπτού βαθμού των ενδοσχολικών εξετάσεων 2018 μπορούν να προσκομίσουν στη διεύθυνση του σχολείου μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Κηδεμόνα
  2. Παράβολο των 3 € για κάθε γραπτό

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 12:00 της Τετάρτης 20 Ιουνίου 2018. Πληροφορίες δίνονται από το γραφείο του Διευθυντή.

Από το γραφείο ΓΕ.Λ  ΤΗΝΟΥ

Έλεγχοι επίδοσης μαθητών Α’ και Β’ τάξης

Σας γνωρίζουμε ότι οι έλεγχοι επίδοσης  των μαθητών της A΄  και  Β΄  Τάξης του ΓΕΛ Τήνου θα δίνονται  από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 από  τις 12:00 έως τις 13:30 και από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 από τις 09:00 έως τις 13:00.

                              Από το γραφείο ΓΕ.Λ. ΤΗΝΟΥ

Έλεγχοι επίδοσης των μαθητών της Γ’ τάξης

Σας γνωρίζουμε ότι οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Τήνου θα δίνονται από την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρες από 12:00 έως 13:30.

Από το Γραφείο ΓΕ.Λ.