Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2017

                                                                          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

—–

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

E-mail: press@minedu.gov.gr

                                                                                                                          

Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου  2017

                                 

Δελτίο Τύπου

 

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2017

 

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 2 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

 

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

 

  1. Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, από το 2017 κι εφεξής, υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ συμμετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) σε κοινή ύλη και κοινά θέματα μπορούν να διεκδικήσουν κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικά, οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά α) είτε το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. β) είτε ξεχωριστό ποσοστό θέσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ.
  2. Κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο μηχανογραφικό δελτίο του Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν εκτός από τις Σχολές και Τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα εξέτασής τους, επιπλέον και μία Κοινή Ομάδα Σχολών.
  3. Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-8 θα λειτουργήσουν δύο νέα τμήματα Πανεπιστημίων και συγκεκριμένα το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα δύο νέα Τμήματα θα ενταχθούν στο 5ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική) για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, και στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Για την εισαγωγή στα δύο νέα Τμήματα, δεν θα απαιτηθεί φέτος εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, για να μην προκληθεί αναστάτωση στους υποψηφίους, καθώς η σχετική ρύθμιση νομοθετήθηκε στο μέσο της σχολικής χρονιάς.

 

  1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

 

  1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

 

  1. Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2015 ή το 2016 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

 

  1. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, από αύριο Τρίτη 21-2-2017, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

 

 

Επιλογή προσφορών για τη διενέργεια της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Χανιά της Γ΄ τάξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

************************

  Τήνος, 17/02/2017

Αρ. Πρωτ. : 327

 

 

 
Ταχ. Δ/νσηΤαχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Φαξ

e-mail

::

:

:

:

:

Αγίας Παρασκευής842 00

Αντωνόπουλος Γεώργιος

22830-22259

22830-22259

mail@lyk-tinou.kyk.sch.gr

 

 

ΘΕΜΑ:  «Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής προσφορών -ταξιδιωτικού γραφείου για τη διενέργεια της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Χανιά της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τήνου»

ΠΡΑΞΗ 3η

Στην Τήνο και στο Γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Τήνου σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 συνήλθε η επιτροπή επιλογής προσφοράς  για τη διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του Σχολείου στα Χανιά, που συγκροτήθηκε με βάση την  2η/14-02-2017 πράξη του Διευθυντή του ΓΕΛ Τήνου. Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τις προσφορές που είχαν υποβληθεί στο Γραφείο του Διευθυντή.

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και αντίστοιχες προσφορές ήταν οι ακόλουθες:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Smile@cadimos 440€ SANTA MARINA PLAZA  5*
Smile@cadimos 460€ PANORAMA 5*
Smile@cadimos 339 CRETA- PALM HOTEL 4*
AKTEON TRAVEL 406€ CRETA- PALM RESORT 4*
AKTEON TRAVEL 465€ ARKADI HOTEL 3*
3 Αt Holidays 405€ CRETA- PALM RESORT 4*
4 Happy days travel 470€ PANORAMA 5*
5 Vlassopoulos 460€ Santa Marina Beach 4*
Smart tours 360€ CRETA- PALM RESORT 4*
Smart tours 436€ AKALI HOTEL 4*

 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την πρόσκληση ενδιαφέροντος της εκδρομής και την με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  220647/Δ2/23-12-2016 Υπουργική Aπόφαση, ΦΕΚ 4227 τ. Β΄28-12-2016,  τη γνώμη της μαθητικής κοινότητας, ομόφωνα επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Smile@cadimos ,το ξενοδοχείο CRETA- PALM HOTEL 4*  και τιμή ανά μαθητή 339€.

Η σύνταξη της πράξης κλείνει με τις υπογραφές.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αντωνόπουλος Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απέργη Μαργαρίτα, αρχηγός

Βελαλοπούλου Ασημίνα, συνοδός

Δεσύπρης Αργύριος, εκπρόσωπος γονέων

Απέργης Νικόλαος, πρόεδρος 15μελούς

Αργυρόπουλος  Δημήτριος, πρόεδρος Γ1

Σουράνης Κωνσταντίνος ,εκπρόσωπος Γ2

Επιλογή προσφοράς για τη διενέργεια εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

************************

    Τήνος, 17/02/2017Αρ. Πρωτ.: 328

 

 
Ταχ. Δ/νσηΤαχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Φαξ

e-mail

::

:

:

:

:

Αγίας Παρασκευής842 00

Αντωνόπουλος Γεώργιος

22830-22259

22830-22259

mail@lyk-tinou.kyk.sch.gr

 

ΘΕΜΑ:  «Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής προσφορών -ταξιδιωτικού γραφείου για τη διενέργεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης της περιβαλλοντικής ομάδας στο Ναύπλιο»

ΠΡΑΞΗ 4η

Στην Τήνο και στο Γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Τήνου σήμερα  16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 συνήλθε η επιτροπή επιλογής προσφοράς για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της περιβαλλοντικής ομάδας στο Ναύπλιο, που συγκροτήθηκε με βάση την  1η/14-02-2017 πράξη του Διευθυντή του ΓΕΛ Τήνου. Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τις προσφορές που είχαν υποβληθεί στο Γραφείο του Διευθυντή.

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και αντίστοιχες προσφορές ήταν οι ακόλουθες:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
1 Smile@cadimos 155 PARK HOTEL 3*
2 Αt Holidays 165 PARK HOTEL 3*
3 Happy days 180 PARK HOTEL 3*

 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την πρόσκληση ενδιαφέροντος της επίσκεψης και την με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  220647/Δ2/23-12-2016 Υπουργική Aπόφαση, ΦΕΚ 4227 τ. Β΄28-12-2016,τη γνώμη της μαθητικής κοινότητας, ομόφωνα επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Smile@cadimos  με το ξενοδοχείο PARK HOTEL 3* και τιμή ανά μαθητή 155€.

Η σύνταξη της πράξης κλείνει με τις υπογραφές.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αντωνόπουλος Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κουμπή Ανδρομάχη, αρχηγός

Γαβριήλ Αφροδίτη, συνοδός

Δεσύπρης Αργύριος, εκπρόσωπος γονέων

Απέργης Νικόλαος, πρόεδρος 15μελούς

Βίλλας Βερνάρδος, πρόεδρος B1

Μαραγκός Γεράσιμος, πρόεδρος B2