Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου έτους 2022 από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και λήγουν  τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δε διαθέτουν, οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να απευθύνονται στo Σχολείο, το οποίο θα είναι ανοιχτό την Τετάρτη 13/7/2022 από 9:00 έως 13:00, την Πέμπτη 14/7/2022 από 9:00 έως 12:00 και τη Δευτέρα 18/7/2022 από 9:00 έως 13:00. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής: Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022

Οδηγίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου:Λήψη αρχείου