Εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2022

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να διαβάσουν την  παρακάτω εγκύκλιο.

 Λήψη αρχείου