Ώρες ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου μας μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους τις παρακάτω ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον πίνακα. Οι ώρες είναι ενδεικτικές και η ενημέρωση μπορεί να γίνει και άλλες ώρες, κατά τις οποίες οι διδάσκοντες δεν βρίσκονται στις τάξεις τους.