Ανακοίνωση

Οι μαθητές /τριες που επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, ξένης γλώσσας (Α’ Λυκείου) ή μαθήματος επιλογής, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Σχολείο μέχρι την Παρασκευή 7/9/18 από 9:00 έως 13:00 για να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Από το γραφείο ΓΕ.Λ. ΤΗΝΟΥ