Ενημέρωση γονέων

 

Σχολικό Έτος 2022-2023
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων ανά εκπαιδευτικό .

(Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες πριν την επίσκεψη να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο. )

Ενημέρωση γονέων -κηδεμόνων Β Τετραμήνου 2022-23 για την επίδοση των μαθητών του σχολείου 

 

 

Σχολικό Έτος 2021-22
Ενημέρωση γονέων για το σχολικό έτος 2021-22

-Αιτήσεις για τα πειραματικά λύκεια για το σχολικό έτος 2022-23