Εργασίες Μαθητών

Σχολικό Έτος 2022-2023

Εργασίες στο μάθημα Εφαρμογές  Πληροφορικής

efplir

Εργασίες μαθητών στο Animoto

Netiquette

Χημεία Β Λυκείου

χημεια

Εργασία των μαθητών.

 

 

Σχολικό Έτος  2020-2021

Φωτογραφία από 

Tumisu από το Pixabay
Εργασία της μαθήτριας Θεοδώρας Χούτρη

 

Εργασία μαθητριών της Β Λυκείου.