Διεύθυνση

Διευθύντρια :

Κουντούρη Μ. – ΠΕ02

Υποδιευθυντής/ντρια : 

Μπουτσικάκη Ασ. – ΠΕ04