Εσωτερική Αξιολόγηση 2021-22

Συνοπτική έκθεση αποτίμησης Συλλογικός Προγραμματισμός Σχέδια Δράσης της σχολικής μονάδας
Έκθεση αποτίμησης 2020-21

 

 

Συλλογικός Προγραμματισμός 2021-22
  1. Ανάπτυξη και εφαρμογή συνεργατικών και καινοτόμων πρακτικών.
  2. Καλές πρακτικές στην αυτοαξιολόγηση μαθητών/τριών
  3. Μία ιστορία για όλους.
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)