Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολείου

ΙΕΠ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εσωτερική Αξιολόγηση για το Σχολικό Έτος 2022-23. Μεταβείτε εδώ για να δείτε περισσότερα στοιχεία.

 

Εσωτερική Αξιολόγηση για το Σχολικό Έτος 2021-22. Μεταβείτε εδώ για να δείτε περισσότερα στοιχεία.