Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου

Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
8:15-9:00
Διάλειμμα 10 λεπτά
9:10-9:55
Διάλειμμα 10 λεπτά
10:05-10:50
Διάλειμμα 10 λεπτά 
11:00-11:40
Διάλειμμα 5 λεπτά  
11:45-12:25
Διάλειμμα 5 λεπτά 
12:30-13:10
Διάλειμμα 5 λεπτά  
12:30-13:10