Το σχολείο μας

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1999 (ΦΕΚ 1161 τ. Β /5.8.1999). Έχει (84) ενενήντα τρεις μαθητές/τριες και (5) τμήματα. Στις τάξεις Β και Γ λειτουργούν και ομάδες προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών και οικονομίας/πληροφορικής.Αποτελεί συγκρότημα με το Γυμνάσιο Μονεμβασίας με το οποίο μοιράζεται το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, την Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων, το προαύλιο με τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το γραφείο καθηγητών. Βρίσκεται στη Γέφυρα Μονεμβασίας και έχει πανοραμική θέα στο Κάστρο.