Επικοινωνία

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το σχολείο μας στεγάζεται σε αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασιάς εξαιτίας πρόσθετων έργων στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Email: mail@lyk-monemv.lak.sch.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2732062072

 

Διεύθυνση: Μανουήλ Παλαιολόγου, Μονεμβασιά Λακωνίας, Τ.Κ. 23070
Τηλέφωνο: 2732061996, Fax: 2732061996

Email: mail@lyk-monemv.lak.sch.gr