Μαθήματα

Μαθήματα Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο

 

Α’ Λυκείουefplir

Εφαρμογές Πληροφορικής

Β΄Λυκείουaephy

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

 Γ’ Λυκείουpliroforiki g lykeiou yli 2021 2022

Πληροφορική – Ομάδα Προσανατολισμού οικονομίας Πληροφορικής