Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων ανά εκπαιδευτικό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ (1) ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ (2)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Δευτέρα 4η δ.ω.
ΓΚΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δευτέρα 5η δ.ω.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Δ. Δευτέρα 4η δ.ω. Τρίτη 4η δ.ω.
ΤΖΕΡΕΦΟΥ ΜΑΤΙΝΑ Τρίτη 5η δ.ω Τρίτη 6η δ.ω.
ΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τετάρτη 3η δ.ω. Τετάρτη 4η δ.ω.
ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ Ν. Δευτέρα 4η δ.ω. Παρασκευή 2η δ. ω.
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν Δευτέρα 5η δ.ω. Πέμπτη 5η δ.ω.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Π. Τεταρτη 3η δ.ω. Παρασκευή 5η δ.ω
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ Α. Τρίτη 2η δ.ω Τρίτη 6η δ.ω.
ΣΑΛΟΥΠΗ Π. Τετάρτη 4η δ.ω.
ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΘΕΟΔ. Τετάρτη 5η δ.ω.
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΙΩ. Δευτέρα 4η δ.ω.
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ Δ. Τρίτη 3η δ.ω. Τρίτη 4η δ.ω.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΠΑΡ. Τρίτη 4η δ.ω.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ): 1η 8:15-9:00
2η 9:10-9:55
3η 10:05-10:50
4η 11:00-11:45
5η 11:50-12:30
6η 12:35-13:15