Εγκαταστάσεις

Το σχολείο μας βρίσκεται σε νέες εγκαταστάσεις από το σχολικό έτος 2023-2024.  Δημιουργήθηκαν νέες αίθουσες για τους μαθητές, γραφείο διευθυντή και καθηγητών, αίθουσα πληροφορικής. Τα εγκαίνια του σχολείου έγιναν τον Σεπτέμβριο 2023.