χημεια

Εργασία στο μάθημα “Χημεία Β Λυκείου”

Οι μαθητές της δευτέρας λυκείου, διδάσκονται στην χημεία γενικής παιδείας μεταξύ άλλων, για εκείνες τις οργανικές ενώσεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα τροφίμων. Ταυτόχρονα, στην βιολογία διδάσκονται για τον τρόπο που ουσίες, καθημερινής πολλές φορές χρήσεως, προκαλούν την βιοσυσσώρευση, με τις αρνητικές για την υγεία των οργανισμών, ιδιαίτερα των ανωτέρων καταναλωτών (εδώ εντάσσεται και […]

συνέχεια....