χημεια

Εργασία στο μάθημα “Χημεία Β Λυκείου”

Εργασίες Εργασίες Β Λυκείου

Οι μαθητές της δευτέρας λυκείου, διδάσκονται στην χημεία γενικής παιδείας μεταξύ άλλων, για εκείνες τις οργανικές ενώσεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα τροφίμων. Ταυτόχρονα, στην βιολογία διδάσκονται για τον τρόπο που ουσίες, καθημερινής πολλές φορές χρήσεως, προκαλούν την βιοσυσσώρευση, με τις αρνητικές για την υγεία των οργανισμών, ιδιαίτερα των ανωτέρων καταναλωτών (εδώ εντάσσεται και ο άνθρωπος) συνέπειες.

Η εργασία που ακολουθεί, θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα πείραμα όλης της τάξης, με διάρκεια όλο το σχολικό έτος: οι μαθητές συγκέντρωσαν τα χαρτιά συσκευασίας από ότι είχαν φάει αυτοί κυρίως, αλλά και η οικογένειά τους. Κατόπιν, αφού είχαν διδαχθεί και τα αντίστοιχα κεφάλαια στην χημεία και την βιολογία, αποδελτίωσαν τις συσκευασίες. Ανέλαβαν τέσσερα πρόσθετα ο καθένας και βρήκαν τις πληροφορίες. Εν τέλει αποδελτίωσαν αυτά που έφαγαν από τις περισσότερο ή λιγότερο επεξεργασμένες τροφές τους. Έγινε δηλαδή, μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης, για την ποιότητα των τροφών τους. Επίσης κατάλαβαν ότι οι επεξεργασμένες τροφές, εκτός των πρόσθετων που περιέχουν, τους κάνουν να είναι και περισσότερο εξαρτώμενοι από τις βιομηχανίες τροφίμων, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Οι μαθητές εργάστηκαν με ζήλο και εν τέλει μάθαμε όλοι!

Τους ευχαριστώ.

Μπορείτε να δείτε την εργασία των μαθητών εδώ.

                                                                                                      Η διδάσκουσα

                                                                                                   Α.  Μπουτσικάκη