Αρχική » 2024 » Μάιος

Αρχείο μηνός Μάιος 2024

Εικονική Μαθητική Επιχείρηση “Doric Soap”

DoricSoap
Erasmus

Translate

H ώρα

Σαν σήμερα

14/6: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
O εορτασμός της ημέρας στοχεύει στην εξάλειψη κάθε προκατάληψης, φόβου και άγνοιας σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία και στην αναγνώριση των «σιωπηλών» εθελοντών αιμοδοτών που αθόρυβα και ανιδιοτελώς προσφέρουν το αίμα τους σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
   - Σχετικές αναρτήσεις

Μάιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Πρόγραμμα etwinning: 2η Διαδικτυακή συνάντηση με το Λύκειο Torello Ισπανίας.

“Ηλεκτρίζοντας τη σκέψη” – Ημερίδα ΦυσικώνΕπιστημών στο ΓΕΛ Γερακίου

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Προαγωγή Μαθητών Γενικού Λυκείου
Σχετική Νομοθεσία: Π.Δ. 126/2016, Ν. 4610/2019,
Ν. 4692/2020
1. Ποιος είναι ο Βαθμός ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα:
 Για τα γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα: Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού
Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς
εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον
αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με
προσέγγιση δεκάτου. Για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης
του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι το άθροισμα του
ετήσιου προφορικού βαθμού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και του
βαθμού των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και
εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
Άρα:
Για Α΄και Β΄τάξη: Βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος=[(α+β)/2+γ]/2, όπου α= βαθμός
Α΄τετραμήνου, β=βαθμός β΄τετραμήνου , γ=Βαθμός γραπτού
Για την Γ΄ Τάξη: Βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος=[α+β/2]x0,6+γx0,4
 Για τα μη Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα:
Βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος=(α+β)/2, όπου α= βαθμός Α΄τετραμήνου,
β=βαθμός β΄τετραμήνου.
2. Πως εξάγεται ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα με κλάδους
μαθημάτων;
Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος
των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση
δεκάτου
Άρα: Βαθμός ετήσιας επίδοσης Μαθηματικά=[ Α+Γ]/2, όπου Α= Βαθμός ετήσιας
επίδοσης στην Άλγεβρα και Γ= Βαθμός ετήσιας επίδοσης στην Γεωμετρία.
3. Πως εξάγεται ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.);
Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με
προσέγγιση δεκάτου και προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης
του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων,
συμπεριλαμβανομένων όλων των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν.
Άρα: Γ.Μ.Ο.=Αθροισμα Βαθμών ετήσιας επίδοσης ΟΛΩΝ των μαθημάτων/πλήθος
μαθημάτων.
4. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προαγωγή και απόλυση
μαθητών;
Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο.
τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας
επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
Άρα: Γ.Μ.Ο>=10
5. Πως προάγεται ή απορρίπτεται ο μαθητής σε σχέση με τους κλάδους
μαθημάτων;
Μαθητής του Γενικού Λυκείου με απορριπτικό βαθμό σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος
και απορριπτικό συνολικό βαθμό στο ίδιο μάθημα, που συνάγεται ως μέσος όρος των
βαθμών των οικείων κλάδων, εξετάζεται μόνο στον κλάδο ή τους κλάδους του
μαθήματος που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό. (
Άρα:
 Αν Γ.Μ.Ο.>=10, ο Μαθητής προάγεται χωρίς άλλη προϋπόθεση (ακόμα και αν
υστερεί σε κάποιο/κάποια μαθήματα).
 Αν Γ.Μ.Ο<10, τότε ο μαθητής απορρίπτεται στον κλάδο/κλάδους μαθήματος με
βαθμό ετήσιας επίδοσης <10.
Παραδείγμα 1
Μαθητής με:
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Αλγεβρα=12
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Γεωμετρία= 08
Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθηματικά=10
Ο Μαθητής Προάγεται στο Μάθημα.
Παράδειγμα 2
Μαθητής με:
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Αλγεβρα=11
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Γεωμετρία= 07
Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθηματικά=09
Ο Μαθητής Δεν προάγεται στο Μάθημα και παραπέμπεται μόνο στην Γεωμετρία.
Παράδειγμα 3
Μαθητής με:
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Αλγεβρα=09
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Γεωμετρία= 07
Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθηματικά=08
Ο Μαθητής Δεν προάγεται στο Μάθημα και παραπέμπεται στην Άλγεβρα και στην
Γεωμετρία.
6. Τι συμβαίνει όταν ένας μαθητής δεν προάγεται στην Α΄και Β΄τάξη;
Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον
Γ.Μ.Ο.>=10, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη
των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να
εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα
(10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται
σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής
είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της
Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα
της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος,
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
7. Τι συμβαίνει όταν ένας μαθητής δεν προάγεται στην Γ΄ τάξη;
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.>=10,
παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική
εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης
είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι
γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο
βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο
μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές της
Γ΄ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η προφορική
εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή
του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2)
καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο
μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή
στο εξεταζόμενο μάθημα.».
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο
του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται στην ειδική
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται
στην περ. α΄ της παραγράφου αυτής, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο
βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από δέκα (10). Οι μαθητές, που κατά την
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, μπορούν:
αα) να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου,
ββ) να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως
επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη.
Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα
μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα «Φυσική Αγωγή».
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

images

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται το πλήρες πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024.

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2024

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-5-2024 – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 4-6-2024 – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 6-6-2024 – ΛΑΤΙΝΙΚΑ

– ΧΗΜΕΙΑ

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12-6-2024 – ΙΣΤΟΡΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ 18-6-2024 ΑΓΓΛΙΚΑ 12:00μ.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19-6-2024 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 20-6-2024 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-6-2024 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22-6-2024 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 11:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 25-6-2024 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2024 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 27-6-2024 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-6-2024 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 11:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:00 μ.μ.

μέχρι τις 11:00 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 11:30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ) Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2024-25 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 17-6-2024 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2024.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΛ ΕΛΟΥΣ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( για τους μαθητές του σχολείου μας) ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 2ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 7-Περιστέρι, Τ.Κ. 12137).

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες βρίσκεται εδώ.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ!!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Οι ενδοσχολικες εξετάσεις του σχολείου μας ξεκινούν την Δευτέρα 20/5/2024.

Ώρα έναρξης 9.00 πμ, εκτός απο τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ Λυκείου, Ιστορία Προσανατολισμου και Ιστορία Γενικής,  στις 10.30 πμ

Ιστορία και Αγγλικά Β Λυκείου10.30 πμ

 Λήψη αρχείου

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.
Σύμφωνα με το αρθρο 105 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4692/2020 (Α΄ 111), προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..
Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Μέσω της Τράπεζας Θεμάτων θα διενεργηθούν   οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν και στις τρεις τάξεις όλων των τύπων Λυκείου.

Τα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές είναι τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Α΄Τάξη   

 •         Αγγλικά
 •         Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •         Ιστορία
 •         Άλγεβρα
 •         Γεωμετρία
 •         Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •         Φυσική
 •         Χημεία

Β΄Τάξη

 •         Αγγλικά
 •         Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •         Βιολογία
 •         Ιστορία
 •         Λατινικά
 •         Άλγεβρα
 •         Γεωμετρία
 •         Μαθηματικά Προσανατολισμού
 •         Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •         Φυσική Προσανατολισμού

Γ΄Τάξη

 •         Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •         Βιολογία
 •         Ιστορία
 •         Ιστορία Προσανατολισμού
 •         Λατινικά
 •         Μαθηματικά Προσανατολισμού
 •         Μαθηματικά
 •         Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •         Πληροφορική
 •         Φυσική Προσανατολισμού
 •         Χημεία
 •         Οικονομία

Επίσης, για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών στο Γενικό Λύκειο ισχύει και η με αρ. πρωτ. 102474/Δ2/20-08-2021 Υ.Α. με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β΄ 4134), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 104182/Δ2/29-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4678).

Η ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Μαθητική ομάδα του σχολείου μας πραγματοποίησε 5ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θράκη και τη Μακεδονία, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που εκπονεί το σχολείο μας.: ” Γεράκι – Κομοτηνή. Αναζητώντας τα μεσαιωνικά τους μονοπάτια” και ” Ανοίγοντας Ορίζοντες”, από τις 18 εως τις 22 Απριλίου 2024. Το πρόγραμμα, συνοπτικά είχε ως εξής:

1η ημέρα: Πέμπτη 18/4/2024: Ταξίδι, οδικώς από το Γεράκι, και άφιξη στην Κομοτηνή το βράδυ.

2η ημέρα: Παρασκευή 19/4/2024: Επισκεφθήκαμε το 2ο Λύκειο Κομοτηνής, όπου μας υποδέχτηκαν και μας ξενάγησαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που είχαν επισκεφθεί πριν 1 μήνα το σχολείο μας. Αφού μας ενημέρωσαν για τις δράσεις του σχολείου, επισκεφθήκαμε στη συνέχεια το Μουσείο Κων/νου Καραθεοδωρή και πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης από τον Δήμο Κομοτηνής.

3η ημέρα: Σάββατο 20/4/2024: Επίσκεψη και ξενάγηση στην Ξάνθη: Οικία Μάνου Χατζιδάκι, Παλιά Πόλη, Αγορά. Επίσκεψη στην Καβάλα. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη.

4η ημέρα: Κυριακή 21/4/2024: Περιήγηση στην Πόλη της Θεσσαλονίκης: πλατεία Αριστοτέλους, Λευκός Πύργος. Ξενάγηση στα αξιοθέατα της Πόλης: Κάστρο, Ροτόντα, Άγιος Δημήτριος, Πανεπιστήμιο.

5η ημέρα: Δευτέρα 22/4/2024: Αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη, επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας ( βασιλικοί τάφοι Φιλίππου Β’), επιστροφή στο Γεράκι.

Στην εκδρομή συμμετείχαν 45 μαθητές και μαθήτριες από την Α΄και τη Β΄τάξη, και συνοδοί: η διευθύντρια του σχολείου, Ανθή Σαράντη και οι εκπαιδευτικοί: Νικόλαος Δημητριάδης και Ολυμπία Καπάτου.

Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία, στο περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό, τις πόλεις και τους ανθρώπους.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ

Πρωινό περίπατο πραγματοποίησαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοι του σχολείου μας στο κάστρο Γερακίου σήμερα!
Το κάστρο χτίστηκε το 1209 από τους Φράγκους και τον βαρόνο Γκυ Ντε Νιβελε, στην έδρα της Βαρονίας του Γερακίου, του πριγκιπατου της Αχαΐας.
Το 1259, μετά την μάχη της Πελαγονίας, μαζί με τα κάστρα του Μυστρα, της Μονεμβασιάς και της Μάνης ( Πασσαβά), το κάστρο του Γερακίου περνάει στους Βυζαντινους και έκτοτε ανήκει στην Δεσποτατο του Μυστρα….
Σημαντικοί οι Βυζαντινοι Ναοί: του Αγίου Γεωργίου, της Ζωοδόχου Πηγής και της Αγίας Παρασκευής, αλλά και οι Πέρα Εκκλησίες.
Αξιόλογες οι τοιχογραφίες, όπως ο Ελκομενος Χριστός και η Μάχη της Ιεριχους .
Αλλά και το γλυπτό προσκυνηταρι του Αγίου Γεωργίου με τα οικόσημα των Ιωαννιτών Ιπποτων και του Οίκου Ντε Νιβελε.
Η λατρεία του Αγίου Γεωργίου είναι στενά συνδεδεμένη από αιώνες με την ζωή των κατοίκων του Γερακίου. Με μουσική, χορό, γλέντια αλλά και αλογοδρομιες γιόρταζαν κάθε χρόνο τον πολιούχο καβαλάρη Άγιο!
Η θέα επίσης από το Κάστρο είναι καταπληκτική!!
Στο κάστρο ακόμη είδαμε, εργαστήρια μεταλλοτεχνιας και υφαντικής από την βυζαντινή εποχή, στερνες και δεξαμενές, πύργους και πολεμιστρες!!
Ευχαριστούμε θερμά τον Ιστορικο Αρχαιολόγο Παναγιώτη Χριστάκη, που ως παλιός μαθητής μας ήταν μαζί μας και μοιράστηκε μερικές από τις πολύτιμες γνώσεις του!!

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ. ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΕΣ ΓΕΡΟΝΘΡΑΙ

Δημιουργός: lykgerak, στις: 28-05-2024, διάρκεια: 00:12:06

Το βίντεο με το οποίο συμμετείχαν, το Πουλημενάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Γερακίου, στο 1ο Περιβαλλοντικό, μαθητικό, εκπαιδευτικό συνέδριο, στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης. από τις 4-7 Απριλίου 2024. Στο βίντεο παρουσιάζεται η ιστορία και τα αξιοθέατα του Γερακίου, μέσα από τα μάτια των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Η εκπαιδευτική ομάδα συνεργάστηκε με τοπικούς συλλόγους, επιστήμονες και καλλιτέχνες και αξιοποίησαν ιστορικές πηγές και ντοκουμέντα που αφορούν τον τόπο τους.

“Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου Γερακίου επισκέφθηκαν την Κωνσταντινούπολη!
Τα δύο σχολεία μας, σε συνεργασία με τα Λύκεια: Σκάλας και Ελους και με το Γυμνάσιο Βλαχιωτη, συμμετείχαν, ως μέλη του Θεματικου Δικτύου Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη
«Μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη – Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης», στο 1ο μαθητικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από 4 έως 7 Απριλίου, καη συγκεκριμένο στο Ζωγράφειο Λύκειο .
Η επίσκεψη/ μετακίνηση έγινε με την έγκριση της ΔΔΕ Λακωνίας και με την στήριξη του Δήμου Ευρώτα και της Ι.Μ. Μονεμβασιας και Σπάρτης.
Στο συνέδριο συμμετείχαν σχολεία από όλη την Ελλάδα και την ομογένεια, και οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους που είχαν να κάνουν με τον τόπο τους.
Συγκεκριμένα, η ομάδα των σχολείων του Δήμου Ευρώτα είχε τον ευρύτερο τίτλο: ” Ταξιδεύοντας με τα κάστρα και τα μνημεία του τόπου μου, από το χθες στο αειφόρο αύριο ” με τις εξής θεματικές:
Γυμνασιο Γερακίου: Το βυζαντινό κάστρο Γερακίου
Λύκειο Γερακίου: Η Υφαντική τέχνη του Γερακίου.
Λύκειο Σκάλας: Η διαχείριση του νερού στα κάστρα Μυστρά και Μονεμβασιάς.
Γυμνάσιο Βλαχιωτη: Το Παλαιομονάστηρο Βρονταμά
Λύκειο Ελους: Οι βυζαντινοι ιεροί ναοί της περιοχής. ( Απιδιας, Βλαχιωτη).
Με την ευκαιρία του συνεδρίου οι μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την “Πόλη των Πόλεων ” και τα πολύ σημαντικά αξιοθέατά της και μνημεία του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, όπως:
Περιήγηση στον Βόσπορο και στον Κερατιο Κόλπο.
Επίσκεψη στην Μονή Ζωοδόχου Πηγής .
Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχειο και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
Επίσκεψη στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνων, εκεί όπου αναστηλώθηκαν οι εικόνες μετά την λήξη της εικονομαχιας, και όπου πρωτοψάλθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος . Οι μαθητές παρακολούθησα τους Χαιρετισμούς της Παναγίας και συναντήθηκαν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος τους ευλόγησε, συνομίλησε μαζί τους και στον οποίο παρέδωσαν ένα Γερακιτικο Υφαντο με τον Δικέφαλο Αετό.
Επίσκεψη στον Ιππόδρομο!
Επίσκεψη και Ξενάγηση στην Αγιά Σοφιά με τον τεράστιο συμβολισμό και ιστορία!
Επίσκεψη στο Παλάτι ” Ντολμά Μπαχτσέ “..
Ήταν μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία για όλους!!

Επικοινωνία

Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τ.Κ: 23051
ΤΗΛ: 2731071221
FAX: 2731071221
EMAIL: mail@lyk-gerak.lak.sch.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://blogs.sch.gr/lykgerak

Ο καιρός στο Γεράκι

Σαν σήμερα

14/6: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
O εορτασμός της ημέρας στοχεύει στην εξάλειψη κάθε προκατάληψης, φόβου και άγνοιας σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία και στην αναγνώριση των «σιωπηλών» εθελοντών αιμοδοτών που αθόρυβα και ανιδιοτελώς προσφέρουν το αίμα τους σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
   - Σχετικές αναρτήσεις

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση