Εικονική μαθητική επιχείρηση «Δωρικος Σάπων» – Doric soap

AS7A7919 Η εικονική επιχείρηση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό   πρόγραμμα   που απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-   18 ετών και   υλοποιείται δωρεάν από το junior   Achievement Greece σε   δημόσια και ιδιωτικά σχολεία   από όλη την Ελλάδα.

  Βασίζεται σε Διεθνές Πρόγραμμα « Company   Program » υλοποιείται σε 117 χώρες και θεσπίστηκε από το junior Achievement Worldwide, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό σε θέματα επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.

AS7A7942

Εμείς, Ιδρύσαμε την μαθητική εικονική επιχείρηση «Δωρικός Σάπων-Doric soap» με στόχο την κατανόηση της δημιουργίας και της λειτουργείας γενικότερα των επιχειρήσεων και τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας των ομαδικών δραστηριοτήτων, στις σύγχρονες κοινωνίες.