Οκτ 03 2018

Άρθρα του/της ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Έρευνα Αγοράς για τη «Μεταφορά Μαθητών και Εκπαιδευτικών»

https://blogs.sch.gr/kpepetal/files/2018/10/33-2018.pdf

Το Κ.Π.Ε.  ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

Διενεργεί

 

Έρευνα Αγοράς για την εξασφάλιση γραπτών προσφορών για τη «Μεταφορά Μαθητών και Εκπαιδευτικών» για τις ανάγκες των προγραμμάτων, σεμιναρίων και δράσεων του ΚΠΕ Πεταλούδων για το  χρονικό διάστημα  :  Οκτωβρίου 2018  – Δεκεμβρίου 2018

Τα δρομολόγια είναι τα παρακάτω:

  1. “Ο βιότοπος της κοιλάδας των πεταλούδων ”: μεταφορά μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών από το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων – πεδίο Κοιλάδα Πεταλούδων στο Θεολόγο Ρόδου – επιστροφή στο ΚΠΕ.
  2. “Ποδηλάτες του δάσους”: μεταφορά μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών από το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων – πεδίο Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Θεολόγο Ρόδου – επιστροφή στο ΚΠΕ.
  3. “Αειφορία και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: μεταφορά μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών από το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων – πεδίο Εργοστάσιο ΔΕΗ Σορωνής – επιστροφή στο ΚΠΕ.
  4. “Περιβάλλον και Διάστημα – Η χωματερή του διαστήματος”: μεταφορά μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών από το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων – πεδίο Αστεροσκοπείο Ίππαρχος στο Φαληράκι Ρόδου – επιστροφή στο ΚΠΕ.
  5. “Η αξία του νερού – Θαλάσσια οικολογία”: μεταφορά μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών από το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων – πεδίο Ενυδρείο Υ.Σ. Ρόδου στη Ρόδο – επιστροφή στο ΚΠΕ.
  6. “Ανακυκλώνω με… ρομπότ”: μεταφορά μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών από το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων – πεδίο Εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου στη Ρόδο – επιστροφή στο ΚΠΕ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών, επιμορφούμενων και εισηγητών η τιμή να περιλαμβάνει και Φ.Π.Α. και να δίνεται ανά όχημα και ανά ημέρα προγράμματος.
  2. Να περιλαμβάνει Ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, επιμορφούμενων και εισηγητών.
  3. Όλα τα πούλμαν να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας σε άριστη κατάσταση για όλους τους επιβαίνοντες και να έχει γίνει σε αυτά ο απαραίτητος έλεγχος καταλληλόλητας από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και από την αρμόδια Διεύθυνσης Τροχαίας.
  4. Απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προμηθευτή.

Η παραλαβή των τιμολογίων θα γίνεται από την Τριμελή  Επιτροπή Παραλαβής ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου κάθε μήνα εφόσον προσκομιστούν:

 Αναλυτικά Τιμολόγια επί Πιστώσει.

Ο έλεγχος και η εξόφληση των τιμολογίων, θα γίνονται από το κεντρικό λογιστήριο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών (το μέγιστο, εφόσον έχει γίνει ορθή συμπλήρωσή τους) και θα παρακρατούνται  οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις.

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη φόρμα

Η Επιτροπή Ε.Α. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ .

1) Συργιάννης Χαράλαμπος, Υπεύθυνος ΚΠΕ

2) Γιοβανούδη Λαμπρινή, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Trackback URI | Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση