Προγράμματα Επιμόρφωσης (MOOC)

ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα Επιμόρφωσης (MOOC) – Π.Δ.Β.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
– Εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: Πώς να ξεχωρίσω – https://bit.ly/pdvm_ar_mooc
– Επαυξημένη Πραγματικότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς – https://bit.ly/pdvm_edu_MOOC