Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου

Συνημμένα στην ανάρτηση θα βρείτε ενημερωτικό έγγραφο για την Ενισχυτική Διδασκαλία του σχολικού έτους 2023-2024, καθώς και την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023.