Λειτουργία Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 λειτουργεί στο σχολείο μας Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), η οποία αποτελείται από Σχολική Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Εκπαιδευτικό του Σχολείου μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ενημερωτικό έγγραφο που ακολουθεί και κατεβάστε τα σχετικά έντυπα (αίτηση συμμετοχής και δήλωση συγκατάθεσης).

ΕνημέρωσηΓονέων-ΛειτουργίαΕΔΥστοΣχολείο
Έντυπο_1 Αίτηση ΣυμμετοχήςΓονέωνΠαιδιώνΓιαΕΔΥ
Έντυπο_2 ΔήλωσηΣυγκατάθεσης Γονέων ΓιαΕΔΥ