ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  1) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης(σχολικό έτος 2022-2023).Λήψη αρχείου

  2) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης(σχολικό έτος 2021-2022).Λήψη αρχείου

  3) 1η  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης(σχολικό έτος 2020-2021).Λήψη αρχείου