ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου Ερασμίου (σχολικό έτος 2023 – 2024)Λήψη αρχείου

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Γυμνασίου Ερασμίου(σχολικό έτος 2022-2023).Λήψη αρχείου