ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για οποιοδήποτε θέμα είμαστε πάντα στην διάθεσή σας μέσω των παρακάτω δυνατοτήτων επικοινωνίας:

  • Τηλέφωνο σχολείου: 25410-61300
  • Email: mail@gym-erasm.xan.sch.gr