ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  1) Έκθεση Εργαστηρίων Δεξιοτήτων(σχολικό έτος 2022-2023).Λήψη αρχείου