Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Εγκύκλιος'

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και οι εργαζόμενοι στη στη γραμματεία της Διεύθυνσης Π. Ε. Βοιωτίας σας Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και οι εργαζόμενοι στη γραμματεία της Διεύθυνσης Π. Ε. Βοιωτίας σας Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.

2.1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1Ο : «Τακτικές συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.315.5/100/179629/Δ1/25-11-2013

ΘΕΜΑ 2Ο : «Άδεια εισόδου σε Δημοτικά Σχολεία»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.3/774/167295/Γ1/5-11-2013

ΘΕΜΑ 3Ο : «Άδεια εισόδου στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.6/779/167637/Γ1/6-11-2013

 ΘΕΜΑ 4Ο : «Άδεια εισόδου στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.6/805/174246/Γ1

ΘΕΜΑ 5Ο : «Άδεια εισόδου στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ./828/179125/Γ1/22-11-2013

2.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 6Ο : «Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ3.179611/Β3/25-11-2013

 

 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7Ο : «Σχολική φοίτηση παιδιών Ρομά»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :180644/Γ1/26-11-2013

 

Το Κείμενο του Διαβιβαστικού 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  μαθητική δραστηριότητα

  Ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου και της Εθνικής Αντίστασης σας γνωρίζουμε τα εξής:
  1. Οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013. Την ημέρα αυτή δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Μέλη των συλλόγων των εκπαιδευτικών και εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων θα διοργανώσουν στα σχολεία εκδηλώσεις, ομιλίες, που θα ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα και τη σημασία των γεγονότων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.

 

2.1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1Ο : «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : 157723/Γ1/23-10-13

 

ΘΕΜΑ 2Ο : «Άδεια εισόδου στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.6/720/155406/Γ1/22-10-13

 

ΘΕΜΑ 3Ο : «Διαδικασία έγκρισης εκδρομών-επισκέψεων, εκτός και εντός νομού»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :13091/7-11-13

 

Το δέντρο της φιλίας _αποτέλεσμα δραστηριότητας

3. Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που στις 15 Νοεμβρίου είναι απογευματινά, καθώς και τα ολοήμερα σχολεία Π.Ε., θα πραγματοποιήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις στη διάρκεια του πρωινού κύκλου, έπειτα από συνεννόηση των Διευθυντών των αντίστοιχων συστεγαζόμενων σχολείων.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρ. 4, παρ.1γ των Π.Δ.200/1998 & 201/1998 (Α΄ 161), αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 4Ο: «Επέτειος Πολυτεχνείου 2013»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :171389/Γ2/12-11-13

 

2.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 5Ο : «Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Ακρόπολης για τη σχολική χρονιά  2013-14 »

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :136760/Γ7/26-09-2013

 

ΘΕΜΑ 6Ο : «Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Βήματα για τη Ζωή»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :150320/Γ1/15-10-2013

 

ΘΕΜΑ 7Ο : «Έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος «Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :152007/Γ7/17-10-13

 

 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΘΕΜΑ 8Ο : «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2013-14»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.12/697/149618/Γ1/15-10-13

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το διαβιβαστικό

Φωτογραφία της θέσης εργασίας και έγγραφα της εγκυκλίου

Εγκύκλιος αποσπάσεων εντός Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας σχολικού έτους 2013-2014.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται με βάση το ειδικό έντυπο της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας και πρέπει να είναι ευανάγνωστες και χωρίς διορθώσεις. Απαραίτητα, πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στα μοριοδοτούμενα κριτήρια. Θα υποβάλλονται -στα γραφεία της Διεύθυνσης- από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (είτε από εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα), θα πρωτοκολλούνται αμέσως και θα καταχωρούνται στη σχετική βάση δεδομένων παρουσία του αιτούντος. Ο εκπαιδευτικός θα παραλαμβάνει, θα ελέγχει και θα υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση. Εναλλακτικά οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς (όχι με φαξ) και ο εκπαιδευτικός θα επιβεβαιώνει τηλεφωνικά την παραλαβή και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας καλεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεσή της και πρέπει να τοποθετηθούν προσωρινά σε λειτουργική θέση, όσους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς της επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας και εκείνους που θα αποσπαστούν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα γραφεία της Διεύθυνσης, από την  Δευτέρα 19-08-2013 μέχρι και την Παρασκευή 23-08-2013

 

 

Εγκύκλιος αποσπάσεων εντός Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας σχολικού έτους 2013-2014

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ  ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΣΜΕΑΕ & ΤΕ

 

 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

20062013723

Στο ΠΥΣΠΕ κλήθηκαν, από τον πρόεδρο, και παραβρέθηκαν οι κυρίες: Κυριζοπούλου Σοφία, Σακούτσιου Μαρία, Γκούδελη Μαργαρίτα, Ντόντη Ευανθία, Λιάσκα Αγορίτσα, Καρανάνα Σοφία, Κυρίτση Μαρίνα οι οποίες τελικά ορίστηκαν ως υπεράριθμες από το ΠΫΣΠΕ

Μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τον εκ νέου καθορισμό των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων, σύμφωνα με την 10η/20-6-2013  Πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

 

 1. Έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ.
 2. Έχουν μετατεθεί στη Βοιωτία από άλλο ΠΥΣΠΕ.
 3. Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας.

 

Να υποβάλλουν δήλωση για μετάθεση – οριστική τοποθέτηση από 20-6-2013 έως 1-7-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 20 προτιμήσεις Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων οι οποίες θα αφορούν:

 

 • Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία στα οποία υφίστανται οργανικά κενά, όπως20062013727 φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.
 • Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία στα οποία, πιθανόν, θα δημιουργηθούν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των εσωτερικών μεταθέσεων.

 

Οι θέσεις των εκπαιδευτικών στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία – Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις στις Τάξεις Υποδοχής στα σχολεία όπου αυτές υφίστανται οργανικά.

 

Το έντυπο της δήλωσης μπορεί να υποβληθεί προς τη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας  αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά «κατεβάζοντάς» το  από την ιστοσελίδα της Δ/νσης, είτε με τηλεομοιότυπο (παρακαλούμε επιβεβαιώστε τηλεφωνικά την παραλαβή).

 

 

Σημειώνεται ότι:

 1. η διαδικασία των μεταθέσεων θα διενεργηθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-datacenter» και ως εκ τούτου, μετά την καταχώριση της σειράς προτίμησης σχολείων δε θα υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης.

  20062013729

  Οι ορισθείσες ως υπεράριθμες υπέβαλλαν αμέσως δήλωση τοποθέτησης και έτσι εκτιμήθηκε ότι δεν χρειάζεται να εξαντληθεί το 10ήμερο που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Το ΠΥΣΠΕ προχώρησε στην τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες. Όλες οι υπεράριθμες τοποθετηθήκαν στην σχολική μονάδα της πρώτης τους προτίμησης

 2. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν κριθεί υπεράριθμοι τα προηγούμενα έτη, προηγούνται ως προς την επιστροφή τους στην παλιά τους σχολική μονάδα.

 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων θα αναρτηθεί πίνακας με τα μόρια των ενδιαφερόμενων και θα δοθεί τριήμερη προθεσμία για υποβολή ενστάσεων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  12062013695

  Παράσταση στον τοίχο του Ειδικού Νηπιαγωγείου Θήβας

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.

 

12062013694

Οι «τέσσερις εποχές» σε μοτίβο δύο σχημάτων και πολυχρωμία, στην είσοδο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θήβας. .

2.1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1Ο : «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013

 

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ενημέρωση για την Παράλληλη Στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό έτος 2013-2014»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :75717/Γ6/4-06-2013

 

ΘΕΜΑ 3Ο : «Εγγραφές μαθητών σε Σχολικές Μονάδες  Π.Ε. της χώρας μας για το Σχολικό έτος 2013-2014-Λήξη Σχολικού έτους 2012-2013»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.6/369/6574/Γ1/15-05-2013

 

12062013693

Επιδαπέδιο παραδοσιακό παιδικό παιχνίδι (κουτσό) σχεδιασμένο στην αυλή του 8ου Νηπιαγωγείου Θήβας που συστεγάζεται με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Θήβας.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Προγραμματισμός Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των  Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων), για το  Σχολικό  έτος 2013-2014» και «Προγραμματισμός Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των  Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το  το  Σχολικό  έτος 2013-2014»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.50/161/71623/Γ1/27-5-2012 και Φ.50/162/71627/Γ1/27-5-2012

 

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό λειτουργίας των ολοήμερων σχολικών μονάδων(Δημοτικών- Νηπιαγωγείων) σας στέλνουμε την εγκύκλιο σχ. έτους 2013-2014 σύμφωνα με την οποία πρέπει να συμπληρωθούν έως και 21-6-2013 τα παρακάτω έντυπα:

 

 

Δημοτικά

 

Νηπιαγωγεία

 

12062013691

Οι κύκλοι Καντίνσκι ζωγραφισμένοι από τα νήπια και τους γονείς του 8ου Νηπιαγωγείου Θήβας.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο : «Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Λύση Υπαλληλικής Σχέσης» και «Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Εκπαιδευτικών»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.361.96/79133/Δ1/11-06-2013 και Φ.361.96/14490/Δ1/4-02-2013

 

 

ΘΕΜΑ 6Ο: «Θερινές διαμονές εκπαιδευτικών»

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ο πίνακας των θερινών διαμονών των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων  για το καλοκαίρι του 2013 και να σταλεί στη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας έως 21-6-2012.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους. 2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1Ο : «Ενημερωτικό σημείωμα για συνταξιοδότηση» ΘΕΜΑ 2Ο : «Άδεια εισόδου για Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος » ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.14/253/46189/Γ1/4-04-2013 ΘΕΜΑ 3Ο : «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία(Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014» ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ.2/252/44513/Γ1/2-04-2013 ΘΕΜΑ 4Ο : «Τήρηση του ωραρίου εργασίας στις Περιφερειακές Υπηρεσίας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης » ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : 53339/Η/17-04-2013 2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 5Ο : «Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος ¨Συμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου¨στα σχολεία Α/θμιας &Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας » ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :41979/Γ7/28-03-2013 ΘΕΜΑ 6Ο : «Έγκριση Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μαθητές Νηπιαγωγείων & Δημοτικών από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ για τα σχολικά έτη 2012-2013 & 2013-2014» ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :41988/Γ7/28-03-2013

ΘΕΜΑ 7Ο : «Ενημέρωση για τη δράση:¨Τα σχολεία φωτογραφίζουν τον τόπο τους¨» ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :52271/Γ7/16-04-2013

 • ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ 8Ο : «Κοινοποίηση εγγράφου» ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.23/2710/4-04-2013

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  Τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Σκούρτων με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.

2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1Ο : «Άδεια εισόδου στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :256/8-04-2012

ΘΕΜΑ 2Ο : «Επαπειλούμενη κύηση»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :253/29-03-2013

ΘΕΜΑ 3Ο : : «Άδεια άνευ αποδοχών-Δικαίωμα περίθαλψης»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :39018/ΙΒ/21-03-2013

ΘΕΜΑ 4Ο :«Ένταξη των μαθητών Glyfada Christian Academy σε Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. »

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : 170/37933/Ζ1/19-03-2013

2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 5Ο : «Διδακτικές επισκέψεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο-¨Αγαπώ τον Αθλητισμό¨-¨ΚidsAthletics¨»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.14/213/38806/Γ1/20-03-2013

ΘΕΜΑ 6Ο : «Ενημέρωση για το Διαγωνισμό School Lab– Επικοινωνία της Επιστήμης στα σχολεία – Φέτος με επίκεντρο τη Γη, του British Council»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : 39929/Γ7/22-03-2013

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ 7Ο : «21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :42175/Γ2/28-03-2013

ΘΕΜΑ 8Ο : «Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδειάς- Ημερίδα αγώνων»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :91/08-04-2013

2.3 ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9Ο : «Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας μαθητών Νηπιαγωγείου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :144/1-04-2013

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

 1. 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

 1. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.

2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1Ο : « Συμπληρωματικές οδηγίες για το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012 -2013»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ.14/249/41068/Γ1/26-03-2013

ΘΕΜΑ 2Ο : «Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : 42460/Δ1/28-03-2013

ΘΕΜΑ 3Ο : « Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : 42456/Δ1/28-03-2013

2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 4Ο : «Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους το 2013»»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ.14/ 249/ 41294 /Γ1/27-03-2013

ΘΕΜΑ 5Ο : «Διαγωνισμός Τέχνης με θέμα ¨Δημιουργώ εκ του μηδενός¨»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : 30906/Γ7/5-03-2013

ΘΕΜΑ 6Ο : «Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και σύνδεση με τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : 32428/Γ7/7-03-2013

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ 7Ο : «Διαβίβαση ανακοίνωσης σεμιναρίου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Γ1/35561/11-03-2013

ΘΕΜΑ 8Ο : «16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :33524/Γ2/11-03-2013

ΘΕΜΑ 9Ο : «Διοργάνωση Ημερίδας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.24/138/30935/Γ1/5-3-2013

2.3 ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 10Ο : «Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση εγγραφής των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/ 21/03/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ,

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ,

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥ,

ΦΕΚ,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΣΧ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.

2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1Ο : «Οδηγίες για υποβολή και συμπλήρωση δικαιολογητικών ωρομίσθιων»

Παρατίθενται: υπόδειγμα ΣΤ (ωρολόγιο πρόγραμμα) και υπόδειγμα Α (μηνιαίος ημερολογιακός πίνακας).

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ενημέρωση για έκδοση Υ.Δ.»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :158606/Δ4/14-12-2012

2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 3Ο : «15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου: Βιβλιοδρομίες 2013»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.14/807/156153/Γ1

ΘΕΜΑ 4Ο : «Διεξαγωγή 7ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά για μαθητές Δημοτικού Σχολείου: Παιχνίδι και Μαθηματικά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ14/859/162470/Γ1

ΘΕΜΑ 5Ο : «Διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές Δημοτικού Σχολείου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ.14/50/10414/Γ1/24-1-2013

ΘΕΜΑ 6Ο : «4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :1636/Γ2/7-1-2013

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

  Σας ευχόμαστε ολόψυχα ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2013 με υγεία και δημιουργικότητα

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.
  2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΘΕΜΑ 1Ο : «Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών»
  ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :155734/Δ1/10-12-2012
  ΘΕΜΑ 2Ο : «Ενημέρωση για τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα άλλων υπουργείων»
  ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :139843/Γ6/9-11-2012
  ΘΕΜΑ 3Ο : «Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας »
  ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ.7 Α/767/142964/Γ1/15-11-2012
  ΘΕΜΑ 4Ο : «Άδεια εισόδου σε δημοτικά σχολεία»
  ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ.6/819/135662/Γ1/31-10-2012
  ΘΕΜΑ 5Ο : «Προϋποθέσεις χορήγησης και διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση» ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
  ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ.14.1/13029/11-12-2012
  2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΘΕΜΑ 6Ο : «Πρόγραμμα ενεργειών υγιεινής διατροφής-σωστής εκπαίδευσης στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές»
  ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.14/698/131744/Γ1/24-10-2012
  ΘΕΜΑ 7Ο : «2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λογοτεχνίας «Σοφία Φίλντιση- Το δέντρο της Σοφίας»»
  ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.14/706/134265/Γ1
  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΘΕΜΑ 8Ο : «Διαβίβαση πρόσκλησης ενδιαφέροντος»
  ΘΕΜΑ 9Ο : «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης»
  ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : 135830/Γ2/20-11-2012
  • ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
  ΘΕΜΑ 10Ο : «Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το σχολικό έτος 2012-2013»
  ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :136624/Γ7/1-11-2012
 • « Πιο πρόσφατα Άρθρα - Παλιότερα Άρθρα »

  Top
   
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων