Άρθρα: Αύγουστος 8, 2008

Χρόονια περιμένουμε την πολυπόθητη μεταρρύθμιση στην Παιδεία μας. Το μόνο που αποκομίζουμε χρόνο με το χρόνο είναι μια ασύλληπτη παιδεία μαθητών, δασκάλων, καθηγητών, φοιτητών, γονέων. Χωρίς αξιολόγηση, χωρίς κονδύλια, ξυπόλητοι και ρακένδυτοι προσπαθούμε να κρατήσουμε το «οικοδόμημα», να το δούν οι συμπέθεροι απο το χωριό, να πιστέψουν οτι έχει η «νύφη»…προίκα. Αφού το βλέπουμε ότι […]