Τ4Ε «Με ένα βιβλίο αγκαλιά, βλέπω τον κόσμο από ψηλά» – «Η αρπαγή της Ευρώπης»

 Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.
• να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την ένωση των κρατών και την βελτίωση των συνθηκών ζωής τους
• να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα
• να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άξονες Στόχοι
Η μετάδοση γνώσεων και ιδεών στους μαθητές για τις αξίες και τους στόχους της Ε.Ε.

Ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.

 Γνώσεις για την ΕΕ

o Γενικές
1. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Γιατί δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6. Δικαιώματα των πολιτών της Ευρώπης.

o Ειδικές

1. Κράτη- μέλη της Ευρώπης.
2. Σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Τα νομίσματα στην Ευρώπη.
4. Οι γλώσσες της Ευρώπης.
5. Παραμυθάδες στην Ευρώπη.  

 Αξίες της ΕΕ
Σεβασμός:
• στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
• την ελευθερία,
• τη δημοκρατία,
• την ισότητα,
• σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 Στόχοι της ΕΕ που αναφέρονται στο πρόγραμμα μας

• Προαγωγή της ειρήνης και της ευημερίας των λαών.
• Σεβασμό στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία.
• Προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
• Δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα.
• Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.

Αρχικά διαβάζουμε την ιστορία ¨Η αρπαγή της Ευρώπης» και αφού τη δραματοποιήσαμε, τη ζωγραφίσαμε.

IMG_20170127_103801IMG_20170127_103846IMG_20170126_124947[1]IMG_20170126_125024IMG_20170127_094819IMG_20170126_125837