Αρχεία για Φεβρουάριος, 2024


Εγγραφές στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2024-25

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.6/21383/Δ1/28-02-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι εγγραφές για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 1 έως και 20 27 Μαρτίου 2024 (παράταση).  Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία θα υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα/κηδεμόνα, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Δημοτικού Σχολείου που ανήκουν.

Για την καλύτερη  εξυπηρέτησή σας

παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα τηλεφωνικά στο 2744079288

για να ορίσετε ώρα συνάντησης με την Προϊσταμένη του Σχολείου. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής, όρια του δημοτικού σχολείου και δικαιολογητικά εγγραφής θα βρείτε παρακάτω.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 27 Μαρτίου 2024 (παράταση). Φέτος, θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Στο Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας μπορούν να εγγραφούν τα παιδιά που η διεύθυνση κατοικίας τους βρίσκεται στις περιοχές Περαχώρα, Πίσια, Σχίνος, Αλκυόνα, Ασπρόκαμπος, Λίμνη Βουλιαγμένης, Σκάλωμα, Σκαλωσιά, Στέρνα, Αγία Σωτήρα, Βαμβακιές, Μαυρολίμνη,  Φλάμπουρο, Παναγίτσα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

1) Πιστοποιητικό γέννησης. (ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ) (Η αναζήτηση γίνεται από το σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ). Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

2) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

3) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή σταθερού τηλεφώνου στο όνομα του κηδεμόνα του παιδιού).

4) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. (Το έντυπο χορηγείται από το σχολείο και συμπληρώνεται και υπογράφεται από ιατρό σε Κέντρο Υγείας ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό). Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

5) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2024) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνουν και οι εγγραφές στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα της πρωινής ζώνης των παιδιών που θα εγγραφούν στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025.

Πληροφορίες για τις εγγραφές στην Προϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας κ. Βουδούρη Αγγελική στο τηλέφωνο 27440 79288.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Βεβαίωση Φοίτησης μαθητή/τριας μέσω του gov.gr

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

https://www.minedu.gov.gr/news/57741-20-02-24-gov-gr

Διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, είναι από 20/02/2024 η «Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας» σε σχολείο, ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών  Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές, μέσω μιας απλής και φιλικής διαδικασίας μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να την παραλάβουν στην προσωπική τους θυρίδα πολίτη στο my.gov.gr, εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Στη βεβαίωση αναφέρονται στοιχεία φοίτησης του/της μαθητή/τριας όπως Αριθμός Μητρώου και στοιχεία του Σχολείου Φοίτησης. 

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr, είτε στην  ενότητα «Εκπαίδευση» και στην υποενότητα «Εγγραφή σε σχολείο».

Μπορείτε να εισέρχεστε στην εφαρμογή πατώντας εδώ.

Για την έκδοση της βεβαίωσης μαθητή οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στο TaxisNet και εκδίδουν τη βεβαίωση, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσουν κανένα άλλο στοιχείο.

Η βεβαίωση που εκδίδεται, φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται σε πλήθος διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως ενδεικτικά:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Επίδομα Στέγασης
  • Επίδομα παιδιού
  • Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
  • Αποζημίωση για ακουστικά βαρηκοΐας σε μαθητές δημόσιων σχολικών μονάδων

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους Φορείς τους: το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET). Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας επισκέφθηκαν στην Αθήνα την περιοχή της Ακρόπολης για να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αρχαία Αθήνα» και να ξεναγηθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης συνοδευόμενοι από την Προϊσταμένη του Σχολείου κ. Βουδούρη Αγγελική και τους/τις εκπαιδευτικούς κ.κ. Δεβούρου Αθηνά, Καλαθά Βασιλική, Πιθαμούδη Γεώργιο και Τζιώρα Αντιγόνη.

Αρχικά οι μαθητές και οι μαθήτριες επισκέφθηκαν τον φιλόξενο χώρο του studio του θεάτρου «ΕΛΕΡ» όπου μέσα από μια παράσταση-θεατροποιημένη αφήγηση, με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (προβολή διαφανειών αρχαίων έργων, μουσική επένδυση και χρήση αντιγράφων), ένα  αγόρι που ζούσε στην αρχαία Αθήνα τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή ταξίδεψε τους μαθητές, για να γνωρίσουν την Ακρόπολη, την Αγορά, το σπίτι, την οικογένειά του, τα παιχνίδια που έπαιζε, το σχολείο του, το Γυμναστήριο, το Θέατρο, τους ανθρώπους που έβλεπε και άκουγε.

anigif 3

Στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Μουσείο της Ακρόπολης, να ξεναγηθούν από πιστοποιημένη ξεναγό και να θαυμάσουν από κοντά όλα εκείνα τα εκθέματα. Μαθαίνοντας για τον 5ο π.Χ. αιώνα, τον χρυσό αιώνα του Περικλή, οι μαθητές έδειξαν το ενδιαφέρον τους και με την επίσκεψή τους αυτή ήρθαν σε επαφή με πολλά από αυτά που ήδη γνώριζαν.

Με την είσοδό τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, οι μαθητές έστρεψαν το βλέμμα τους προς τα κάτω, προς τις αρχαίες γειτονιές της Αθήνας που απλώνονταν ακριβώς κάτω από τα πόδια τους.

Στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στην αίθουσα των κλιτύων (πλαγιών) του Ιερού Βράχου, παρατηρώντας τα αγγεία της εποχής και μαθαίνοντας κάποιες λεπτομέρειες για τη χρήση τους. Ανηφόρισαν περνώντας από τον ναό του Διονύσου Ελευθερέως καθώς και τον ναό του Ασκληπιού. Ύστερα, στην αίθουσα των αρχαϊκών χρόνων θαύμασαν και σύγκριναν αγάλματα από διαφορετικές εποχές. Μεγάλη εντύπωση τους έκαναν οι Καρυάτιδες με την τόσο περίτεχνη κατασκευή τους.

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στον τελευταίο όροφο του μουσείου, την αίθουσα του Παρθενώνα. Στο τμήμα αυτό του Μουσείου, το θέαμα ήταν επιβλητικό, ενώ παράλληλα η θέα του Παρθενώνα από τα παράθυρα προσέδιδε ζωντάνια σε όλα τα μάρμαρα που εκτίθενται στο Μουσείο.

anigif 4

Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό έναντι της ιλαράςΛήψη αρχείου

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Προστασία της Άγριας Ζωής και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος»

Τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προστασία της Άγριας Ζωής και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοθηρίας στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.  Το πρόγραμμα «Προστασία της Άγριας Ζωής και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και της προετοιμασίας συμμετοχής στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοζωίας που διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με θέμα: «Συμβιώνοντας με τα ζώα» και έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της διατήρησης της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της άγριας πανίδας, επιδιώκοντας να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε επαφή με τη φύση, προς όφελος της διατήρησης αρπακτικών πτηνών, ερπετών και εντόμων αλλά και των βιοτόπων τους.

Οι συντελεστές του προγράμματος δημιούργησαν ένα ευχάριστο παιδαγωγικό κλίμα όπου μέσα από συζήτηση και ερωτήσεις μαθητές/τριες κι εκπαιδευτικοί γνώρισαν  από κοντά αρπακτικά πτηνά, ερπετά και έντομα που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της Περαχώρας αγγίζοντας μερικά από αυτά με την καθοδήγηση και επίβλεψη των υπεύθυνων.

anigif 2

Η Προϊσταμένη κ. Αγγελική Βουδούρη και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας ευχαριστούν θερμά τα μέλη του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας κ. Ηλία Ανδρέου και κ. Σταύρο Αιγινήτη για την αφιλοκερδή παρουσίαση και την εμπεριστατωμένη υλοποίηση του άρτια δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η Υπαπαντή του Κυρίου

Στις 2 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την Υπαπαντή του Κυρίου. Πρόκειται για μεγάλη Δεσποτική και Θεομητορική γιορτή κατά την οποία θυμόμαστε την ημέρα που η Παναγία και ο Ιωσήφ έφεραν τον 40 ημερών Χριστό στο Ναό των Ιεροσολύμων όπου τον υποδέχτηκε, τον προϋπάντησε, ο ιερέας Συμεών. Παράλληλα, η Εκκλησία τιμά την Παναγία ως νέα μητέρα. Μαζί με την Παναγία γιορτάζουν και τιμώνται και όλες οι μητέρες.

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας συγκεντρώθηκαν στον ισόγειο χώρο του σχολείου και αφού συζήτησαν με τους εκπαιδευτικούς τους για τη σημασία της συγκεκριμένης ημέρας, έφτιαξαν όλοι μαζί από μια ζωγραφιά για να δωρίσουν στις μητέρες τους, ως ένδειξη αγάπης και ένα μικρό «ευχαριστώ» για όσα κάνουν για τα παιδιά τους.

anigif 1

Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες!

Κοπή βασιλόπιτας στο Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας

Την Τετάρτη  31/01/2024 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας.

Η Προϊσταμένη κ. Βουδούρη Αγγελική κι ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας ευχαρίστησε θερμά το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας που μερίμνησε για τη βασιλόπιτα και για το δώρο του τυχερού μαθητή!

anigif

Καλή χρονιά και καλή πρόοδο!

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της  Πρωτοχρονιάτικης πίτας για τον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας. Η Προϊσταμένη κ. Βουδούρη Αγγελική κι ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας εκφράζουν θερμές ευχαριστίες στη διοίκηση του Loutraki Thermal Spa  καθώς και στο εστιατόριο Μαϊστράλι στο Λουτράκι με την υπέροχη ατμόσφαιρα, τη γευστική κουζίνα και τη φιλική εξυπηρέτηση για την ευγενική χορηγία των δώρων που συνόδευαν το φλουρί της βασιλόπιτας των Εκπαιδευτικών.


Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων