Δραστηριότητες Γλώσσας 12 (Β΄ Τάξη)

Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

ΓΛΩΣΣΑ  12  (Β΄)   (word)

ΓΛΩΣΣΑ  12  (Β΄)   (pdf)