Δραστηριότητες Γλώσσας 13 (Β΄ Τάξη)

Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD  και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας.  ΓΛΩΣΣΑ  13  (B΄)      (word) ΓΛΩΣΣΑ  13  (Β΄)       (pdf)