Πρόγραμμα eTwinning : «Μικροί εξερευνητές – The Teck explorers»

Λήψη αρχείου

Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Α΄ Τάξη Λήψη αρχείου Β΄ Τάξη Λήψη αρχείου Γ΄ Τάξη Λήψη αρχείου Δ΄ Τάξη Λήψη αρχείου Ε΄ Τάξη Λήψη αρχείου ΣΤ΄ Τάξη Λήψη αρχείου

Δραστηριότητες Γλώσσας 14 (Β΄ Τάξη)

    Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD  και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας.  ΓΛΩΣΣΑ  14  (Β΄ )    (word) ΓΛΩΣΣΑ  14  (Β΄ )     (pdf)    

Δραστηριότητες Μαθηματικών 13 (Β΄ Τάξη)

    Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD  και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας.  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  13  (Β΄ )   (word) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  13  (Β΄ )    (pdf)

Δραστηριότητες Γλώσσας 13 (Β΄ Τάξη)

Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD  και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας.  ΓΛΩΣΣΑ  13  (B΄)      (word) ΓΛΩΣΣΑ  13  (Β΄)       (pdf)