Δραστηριότητες Μελέτης Περιβάλλοντος 5 (Γ΄ Τάξη)

Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD  και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας.  ΜΕΛΕΤΗ  5  (Γ΄ )         (word) ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ  5  (Γ΄ )           (pdf) ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ