Δραστηριότητες Γεωγραφίας 5 (Ε΄ Τάξη)

    Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD  και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  5  (Ε΄ )                (word) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  5  (Ε΄ ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  5  (Ε΄ )                 (pdf) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Δραστηριότητες Γεωγραφίας 5 (Ε΄ Τάξη)’ »