Δραστηριότητες Γεωγραφίας 4 (Ε΄ Τάξη)

    Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD  και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  4  (Ε΄)  (word) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  4  (Ε΄ )  (pdf) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ