Δραστηριότητες Γλώσσας 8 (ΣΤ΄ )

Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD  και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας. ΓΛΩΣΣΑ  8  (ΣΤ΄)   (word) ΓΛΩΣΣΑ  8  (ΣΤ΄)    (pdf)