Δραστηριότητες Μαθηματικών 5 (ΣΤ΄ )

  Οι δραστηριότητες είναι κανονικά αναρτημένες στην ψηφιακή τάξη (eclass). Συνεχίζουν να αναρτώνται και στο ιστολόγιο του Σχολείου, διαθέσιμες σε μορφές  WΟRD  και PDF, για  καλύτερη εξυπηρέτησή σας. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  5  (ΣΤ΄)   (Word) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  5  (ΣΤ΄ )    (pdf)