Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο Γυμνάσιο

    Για την εγγραφή στο Γυμνάσιο, κατά το επόμενο σχολικό έτος,  των μαθητών και μαθητριών  που φοιτούν φέτος  στην Έκτη (ΣΤ΄ Τάξη), οι γονείς/ κηδεμόνες  τους πρέπει να καταθέσουν στο Σχολείο μέχρι την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου : 1. Υπεύθυνη Δήλωση μόνιμης κατοικίας   (εδώ)  και 2. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας της οικογένειας, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο Γυμνάσιο’ »