Πρόγραμμα ημέρας λήξης μαθημάτων

    Αγαπητοί/-ές  γονείς,     Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ7/ΦΔ/73884/Δ1/23-06-2021 (ΦΕΚ Β΄2669) Υπουργική απόφαση,      Η επίδοση της βαθμολογίας του Γ΄ Διδακτικού Τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή σπουδών των μαθητών/μαθητριών θα γίνει  αύριο, Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021, ημέρα λήξης των μαθημάτων, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Πρόγραμμα ημέρας λήξης μαθημάτων’ »