ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τη Δευτέρα 12-12-2022, οι μαθητές  και μαθήτριες του Σχολείου μας,χωρισμένοι σε ομάδες, παρακολούθησαν δύο παρουσιάσεις στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου.Η πρώτη αναφερόταν στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες και η δεύτερη στην Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις δύο παρουσιάσεις που αγγίζουν δύο τόσο σημαντικά θέματα. Ευελπιστούμε στο όφελος και στην  θετική επίδραση σε όλους, και ιδιαιτέρως στα παιδιά!

2 3 4 5