Πρόγραμμα του Ε2: ”Η Κωνσταντινούπολη χτίζεται ”

Πρόγραμμα του Ε2: ”Η Κωνσταντινούπολη χτίζεται ”-Δημιουργός: Κώστας Κουνελάκης

Στην αρχή χτίσαμε το υδραγωγείο,τα λιμάνια και τα πρώτα τείχη της Πόλης…

11 12 13 14 15
Στη συνέχεια χτίσαμε το παλάτι,τον ιππόδρομο,τα μεταγενέστερα τείχη,την αγορά και τις εκκλησίες…
678910

Και ολοκληρώσαμε το χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης με τα σπίτια των κατοίκων.

Ψαρριανού Αθηνά

3

1253