Υλικό υπολογιστή

Προσπαθήστε στις παρακάτω δραστηριότητες, να βρείτε τα διάφορα μέρη του υπολογιστή. Αντιστοιχίστε εικόνες με λέξεις και μάθετε, εξασκώντας ταυτόχρονα και τη μνήμη σας! Αν θέλετε ζωγραφίστε στο μπλοκ ζωγραφικής σας, σε ένα τετράδιο ή σε ένα φύλλο χαρτί μερικά από τα μέρη του υπολογιστή που ανακαλύψατε για να μου τα δείξετε όταν βρεθούμε από κοντά!

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2