Εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω του ιστοτόπου https://register.sch.gr/students/.

Αναλυτικές οδηγίες στο έγγραφο που θα βρείτε στον σύνδεσμο –> https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

Επειδή θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και τον Αριθμό Μητρώου των μαθητών/τριών, να γνωρίζετε πως για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, ο Αρ. Μητρώου αναγράφεται στο έγγραφο με τις βαθμολογίες που έχετε λάβει. Για τις τάξεις Α’ και Β’ θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σχολείο, αν δεν τον γνωρίζετε.Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όσα θα δείτε στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής των μαθητών/τριών για τα προσωπικά δεδομένα και μετά να επιλέξετε το πλαίσιο (τετραγωνάκι) συναίνεσης. Να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε το τελικό έντυπο με τα στοιχεία εγγραφής για μελλοντική χρήση.

Αφήστε μια απάντηση