Οι θαλασσόκοσμοί μας!

Τα παιδιά δημιούργησαν, όπως είχαν προτείνει, «πράγματα« καλοκαιρινά, «πράγματα« που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Εμπνεύστηκαν από βιβλία με θέμα τον κόσμο της θάλασσας που έφεραν στο σχολείο, καθώς και από εξερευνήσεις και ταξίδια στον Θαλασσόκοσμο – Cretaquarium, ιστοσελίδα του αντίστοιχου μουσείου στο Ηράκλειο της Κρήτης με μεγάλη ποικιλία εικόνων και βίντεο, που έδωσε στα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο